Morgenbladet, igjen

Denne gangen var det Kari Pålsruds lille bokdepot som fikk spalteplass i Morgenbladet. Sist var det gamle avisbind, nå gymsal med bibliotektjeneste, butikk og post. Hyggelig å kunne komme med subtile bidrag i bibliotekdebatten. 

Morgenbladet 18.mars 2016