Det norske biblioteket

Som liten lånte jeg massevis av tegneserier og Hardyguttene på biblioteket. I ungdommen og studietiden brukte jeg det lite, biblioteket var bare noe jeg tok for gitt. Det var ikke før en av mine gode venner fortalte hvilken avgjørende rolle og ettermiddagene på biblioteket i Stord hadde hatt for å si for han, der han vokste opp i et hjem uten bøker.

Flere av mine tidligere prosjekter har handlet om demokrati i ulik forfatning. Fra Island etter finanskrisen til Myanmars demokratiske transesjon. Grunnen til at jeg har besøkt hundretalls biblioteker i Norge er fordi jeg ønsket å dokumentere forfatningen denne demokratiske institusjonen er i.

I løpet av 30 år har antallet folkebiblioteker blitt halvert. I trange kommunebudsjetter blir de ofte nedprioritert til fordel for akutte behov som sykehjem og barnehageplasser, og når internett og digital teknologi blir mer utbredt strever bibliotekene med å vise at de fortsatt kan være relevante. Som en formidler av gratis kunnskap og kultur til alle kan biblioteket utgjøre en av hjørnestenene til en opplyst offentlighet. Med prosjektet ønsker jeg å dokumentere et tidsbilde. For hvem vet hva fremtidens bibliotek vil være?

Prosjektet er planlagt ferdigstilt til høsten 2017.
I mellomtiden kan du gjerne følge litt av arbeidet dit på Facebook og Instagram.

 

Presse: