Et utvalg fra uker terror-jobbing for Bergens Tidende.